NEWS

In February of this year, 38 Moonshot project ideas across all Moonshot Research Trajectories (MOTs) were submitted by Flemish universities and research institutes in the form of 2-pagers. In total, a budget of 51.7 mio EUR was requested for 27 sprint cSBOs and 11 regular cSBOs.After appreciation by the MOT core teams, advice by DB Catalisti (and Flux50 for MOT4) and a decision by BoD Catalisti (and again Flux50 for MOT4), only 19 project ideas remain, totaling a requested budget of 29.8 mio EUR (12 sprint cSBOs and 7 full cSBOs). These 19 project ideas are currently being elaborated into detailed project proposals to be submitted on 15 June 2020 for the final stages of evaluation.Furthermore, a Moonshot context analysis/roadmap study is currently being conducted by Deloitte. Goal of this study is to identify the most important opportunities for Flemish research institutes and companies to develop the technological innovations necessary for a carbon-smart climate transition. The study is expected to conclude in July 2020.

Currently, a new set of Moonshot projects is already taking shape. In 2020, both sprint cSBO and regular cSBO projects, focussing on priority themes, can be submitted. These priority themes were formulated based on input from industrial partners. For each Moonshot Research Trajectory (MOT), broad pools of academics and other experts sat down together in early February to pitch possible project ideas. These ideas are now being translated into two-pagers. Deadline for submission of these two-pagers, through the respective MOT core teams, is 28 February 2020.Missed this year's submission opportunity? No problem! Project generation through the MOT pools guarantees an open discussion and inspiration forum for all relevant expertise. They can be your platform for pitching a new Moonshot-relevant topic or idea for next year's submission. Contact moonshot@catalisti.be if you wish to be included in the pool of a specific MOT.

The Flemish government has approved a first series of projects within the Moonshot initiative. In total, 9 cSBO and 3 LSI projects received support worth more than 18 million euro. With this support, Flemish universities and other research institutes can start working on breakthrough technologies and ground-breaking innovations to make Flemish industries carbon circular and low in CO2 by 2050. The Flemish government has approved a first series of projects within the Flanders Industry Innovation Moonshot. In this ambitious industrial innovation programme hosted by Catalisti, Flemish universities, research institutes and industries join hands to develop breakthrough technologies by 2040 to create new climate-friendly processes and products. These new technologies will enable Flemish industries to become carbon circular and low in CO2 by 2050. This way, Flemish industries contribute to meeting Flanders’ European and international climate commitments. It is a big responsibility to take the lead in in this ground-breaking research programme, in cooperation with research institutes, industries and other spearhead clusters. The Moonshot initiative is the start of a long tour of discovery with an uncertain outcome. That’s just the inherent risk in innovation. – Jan Van Havenbergh, managing director of Catalisti The projects approved by the Flemish government include 9 cSBO projects and 3 LSI projects. cSBO (Strategic Basic Research for clusters) projects involve innovative research that tests disruptive ideas. This research is pursued through intensive collaboration between UGent, KULeuven, UAntwerpen, VUB, UHasselt, VITO and Centexbel. cSBO projects within the Moonshot initiative have a maximum duration of 18 months. LSI (Later Stage Innovation) projects, on the other hand, aim to accelerate research opportunities that have already proven their feasibility at low TRL. Each LSI project has a maximum duration of 36 months. All approved projects will kick off no later than April 2020. In the meantime, Catalisti is already shaping the next series of Moonshot projects. From 2020 up to 2040, the Flemish government will invest 20 million euro in Moonshot projects every single year, totalling 400 million euro worth of support and translating climate ambition into action. Check the full list of projects via:https://moonshotflanders.be/project-overview-results/ Or read the press release by VLAIO (in Dutch) via:https://www.vlaio.be/nl/nieuws/moonshot-vlaanderen-co2-arm-2050

Eén van de belangrijke elementen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het terugdringen van het energieverbruik en het verminderen van de CO2 in de lucht. Die uitdaging is er één van de wetenschap, onze samenleving én onze industrie samen. Door samen in te zetten op minder CO2-uitstoot, meer CO2-hergebruik, komen we tot een succesvolle klimaatstrategie. Daarom lanceert Vlaams minister Philippe Muyters een 'Moonshot', een innovatieprogramma van maar liefst 400 miljoen euro om in te zetten op beloftevolle technologische innovatie met een niet mis te verstane ambitie: een belangrijke bijdrage leveren aan een CO2-arm Vlaanderen tegen 2050 en met deze technologie de wereld veroveren. De omslag naar een klimaatvriendelijke Vlaamse economie en maatschappij, waarin netto nagenoeg geen broeikasgassen worden uitgestoten, is allesbehalve evident. Vlaanderen heeft een hoge bevolkingsdichtheid, energie-intense industrie en gebrek aan ruimte voor alternatieve systemen. Het drastisch verminderen van het gebruik van koolstof is bijna onmogelijk, koolstof zelf is een onmisbaar element in onze meest essentiële consumenten- en energieproducten. Het terugdringen van het energieverbruik en van de CO2-uitstoot, vraagt dan ook om een ingrijpende verandering van de manier waarop koolstof gebruikt wordt. De oplossing ligt in innovatie. Koolstof is een waardevol product, maar we moeten er dringend op een andere manier mee omgaan in onze samenleving en industrie. Als we erin slagen om niet alleen minder CO2 uit te stoten, maar ook meer CO2 op te vangen of uit de lucht te halen om opnieuw als waardevolle bouwsteen te gebruiken, zal dat van onschatbare waarde zijn voor ons klimaat. - Voormalig Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters Om dat wezenlijke verschil te maken, lanceert minister Muyters een ‘moonshot’, een ambitieuze, integrale en breed gedragen inspanning van 400 miljoen euro in innovatie en onderzoek om de grote sprong te maken die nodig is om de klimaat- en energie-uitdaging succesvol aan te gaan. Met deze lange termijn investering van 20 jaar lang 20 miljoen euro daagt Vlaanderen beloftevol onderzoek uit om doorbraaktechnologieën te ontwikkelen. Innovaties die kunnen aantonen dat ze op aanzienlijke wijze kunnen zorgen voor minder CO2-uitstoot, meer CO2-captatie of betere CO2-recuperatie krijgen verdere ondersteuning. Door het volledig herdenken van de huidige processen, is het bijvoorbeeld haalbaar om de netto-uitstoot van CO2 sterk te beperken. We moeten ook op zoek naar een efficiënte manier om CO2 op te vangen en op te slaan, in eerste instantie bij de puntbronnen, de grote uitstoters, maar ook

Vlaanderen gaat de komende twintig jaar elk jaar 20 miljoen euro investeren in innovatie en onderzoek om CO2-neutraal te worden tegen 2050. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Phillippe Muyters (N-VA) bekendgemaakt. Na een rondetafelgesprek met bedrijfsleiders uit onder meer de chemische sector over CO2-opvang en -hergebruik heeft Muyters het nieuws bekendgemaakt in het Antwerpse Havenhuis. Muyters noemt het een ‘moonshot’, een ambitieuze investering om een grote technologische sprong voorwaarts te kunnen maken. ‘De oplossing ligt in innovatie’, zegt Muyters. ‘Koolstof is een waardevol product, maar we moeten er dringend op een andere manier mee omgaan in onze samenleving en industrie. Als we erin slagen om niet alleen minder CO2 uit te stoten, maar ook meer CO2 op te vangen of uit de lucht te halen om opnieuw als waardevolle bouwsteen te gebruiken, zal dat van onschatbare waarde zijn voor ons klimaat.’ Het investeringsplan houdt in dat innovatieprojecten die kunnen aantonen dat ze voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot of meer CO2-opvang, -opslag of -hergebruik kunnen zorgen, verder ondersteuning krijgen. ‘Het is een langetermijnvisie die overheid, onderzoekswereld en bedrijfsleven tot bondgenoten maakt voor een succesvolle klimaataanpak’, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. Dit nieuwsbericht verscheen voor het eerst in De Standaard op 23 maart 2019https://www.standaard.be/cnt/dmf20190323_04276965

Vlaanderen gaat de komende twintig jaar elk jaar 20 miljoen euro investeren in innovatie en onderzoek die kunnen bijdragen aan CO2-neutraliteit tegen 2050. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Phillippe Muyters (N-VA) zaterdag bekendgemaakt in het Antwerpse Havenhuis, waar een rondetafelgesprek plaatsvond met bedrijfsleiders uit onder meer de chemische sector over carbon capture usage/storage projecten (CCS/U). Muyters heeft het over een “moonshot”, een ambitieuze investering om een grote technologische sprong voorwaarts te kunnen maken. De minister stelt dat CO2-neutraliteit een van de belangrijkste elementen is om de klimaatverandering tegen te gaan. Vlaanderen en met name de in Vlaanderen aanwezige industrie moet daarom volop inzetten op zowel het terugdringen van CO2-uitstoot, meer CO2-captatie en CO2-hergebruik. Doorbraken op dat vlak kunnen de deelnemende bedrijven bovendien een voortrekkersrol laten spelen op internationaal vlak, klinkt het. “We gaan het klimaatprobleem niet oplossen door onze bedrijven kapot te belasten”, zegt Muyters. “Als we er echter voor kunnen zorgen dat het voor onze industrie zelf interessant wordt om mee te investeren in technologische oplossingen om over te schakelen naar milieuvriendelijke processen, winnen we er allemaal bij.” Het investeringsplan houdt in dat innovatieprojecten die kunnen aantonen dat ze voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot en/of meer CO2-captatie of -hergebruik kunnen zorgen, verder ondersteuning krijgen. Speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen Catalisti krijgt een regisseursrol toebedeeld en ook chemische sectorfederatie essenscia vlaanderen zet mee haar schouders onder het plan. De initiatiefnemers verwachten echter ook dat sectoren als de bouw, transport en landbouw mee zullen volgen en meedenken. Dit nieuwsbericht verscheen voor het eerst in De Morgen op 23 maart 2019https://www.demorgen.be/nieuws/vlaanderen-pompt-400-miljoen-euro-in-onderzoek-naar-co2-neutraliteit~b54036a6/