Programs

Peter Roose is de nieuwe voorzitter van Catalisti en Moonshot

Peter Roose is de nieuwe voorzitter van Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen. Peter Roose wordt tegelijk ook voorzitter van de governance board van Flanders Industry Innovation Moonshot, een programma van de Vlaamse regering dat van 2020 tot 2040 jaarlijks 20 miljoen investeert in baanbrekend onderzoek naar klimaatvriendelijke technologie.

Een maand na de aanstelling van Tine Schaerlaekens als managing director van Catalisti, is er ook een opvolger voor Wouter De Geest, de voorzitter van de raad van bestuur. Peter Roose neemt nu deze taak van hem over om mee de duurzame en competitieve transformatie van de chemische en plastics verwerkende industrie te realiseren via samenwerking en innovatie.   

Peter Roose studeerde in 1997 af als doctor in de Scheikunde aan de Universiteit Gent. Hij behaalde ook een post-academische master in industrieel management aan de European Management School in Brussel. Na een carrièrestart bij Texaco Global Products, ging hij aan de slag bij UCB Chemicals. Hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling en R&D voor de wereldwijde divisies Functionele Amines, afgeleide Speciale Amines en Gewasbescherming binnen de Taminco groep. In die rol werkte hij aan de implementatie van een open innovatiemodel met verschillende langdurige wetenschappelijke samenwerkingen met universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld. Na de integratie in Eastman werd hij onder meer site director voor Eastmans nieuwe EMEA-technologiecentrum in Gent op het wetenschapspark van de universiteit. In mei 2021 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor zowel EMEA Technology operations als de rol van duurzaamheidsdirecteur van functionele films. Peter is al jaren één van de drijvende krachten in de raad van bestuur van Catalisti.

“Ik geloof enorm in de kracht van samenwerking als antwoord op de gigantische transformatie waar we voor staan”, aldus voorzitter Peter Roose. “Het is door mensen samen te brengen dat innovatieve ideeën worden omgezet in concrete verandering. Dat is precies de essentie van wat Catalisti probeert te doen. Ik geloof sterk dat we, samen met andere clusters, en over grenzen heen, hier in de EU alle troeven in handen hebben om de duurzame transformatie te doen lukken. Het is met heel veel zin en ambitie dat ik daarom de rol van voorzitter bij Catalisti opneem.”

Ik geloof sterk dat we, samen met andere clusters, en over grenzen heen, hier in de EU alle troeven in handen hebben om de duurzame transformatie te doen lukken.

Peter Roose

Oud-voorzitter Wouter De Geest dankt zijn opvolger: “Met Peter Roose als nieuwe voorzitter en kersvers managing director Tine Schaerlaekens wordt Catalisti geleid door de sterkst mogelijke tandem. Zij hebben allebei een diepgaande kennis van het R&D-landschap in Vlaanderen en in het bijzonder van de chemische industrie. Als geen ander kunnen zij strategische middelen goed inzetten om een noodzakelijke transformatie te helpen realiseren in onze regio. Met Peter en Tine aan het roer, zie ik de toekomst van Catalisti en Moonshot Flanders vol vertrouwen tegemoet.”

“Ik ben verheugd dat een actief bedrijfslid nu voorzitter wordt van Catalisti”, stelt managing director Tine Schaerlaekens. “Peter Roose, die werkt voor de multinational Eastman met een beursnotering in de VS, is al jaren een sterk ambassadeur voor Vlaamse innovatie. Nu kan hij die rol ook opnemen als voorzitter van Catalisti. We staan voor grote uitdagingen: een moeilijk economisch klimaat, ambitieuze doelen op het vlak van klimaat en leefmilieu, intense competitie voor grondstoffen en bronmaterialen. We moeten Catalisti naar een hoger niveau tillen en nog meer impact genereren. Ik kijk er naar uit om daar samen met Peter hard aan te werken.”

Over Catalisti en Moonshot

Als speerpuntcluster besteedt Catalisti zo’n 10 miljoen euro per jaar. De innovatiemakelaars van Catalisti initiëren en ondersteunen partnerships tussen bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, verenigingen en overheden in Vlaanderen. Via projecten met grote impact ondersteunen zij de leden van Catalisti bij het versnellen van innovatie naar business. Op dit moment telt Catilisti 26 actieve projecten. Flanders Industry Innovation Moonshot, telt 25 actieve projecten en investeert jaarlijks 20 miljoen euro aan research en innovatieprojecten van Vlaamse universiteiten en erkende, onafhankelijke researchinstellingen. Het Moonshot-initiatief wil via innovatief onderzoek baanbrekende, klimaatvriendelijke technologieën ontwikkelen tegen 2040.

Moonshot call 2023 has been launched

In 2023, Moonshot will focus on 4 project types:

  • Early Stage Innovation projects (ESI)
  • Later Stage Innovation projects (LSI)
  • Feasibility studies for companies (FSC)
  • Company-driven research projects (ICON, O&O).

On February 10th, as part of the Moonshot call 2023, a call has been launched for submission of ESI and LSI projects, for which knowledge institutions are the beneficiaries of the financial support. The call document, as well as the necessary “Motivated application form” templates for the ESI and LSI project type, have been uploaded in the “Documents & Downloads” section of the Moonshot website (https://moonshotflanders.be/downloads/).

In the future, more information will be made available on other project types within the Moonshot project portfolio.

In case of questions, please contact the respective MOT responsibles (https://moonshotflanders.be/contact/) or moonshot@catalisti.be.

Subsidie voor coördinatie Moonshot 2022-2026 toegekend aan Catalisti door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering kent 3 miljoen euro subsidie toe aan Catalisti vzw voor de uitvoering van het project Moonshot programma coördinatie 2022-2026. Moonshot heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Vlaanderen wil met deze Moonshot op innovatievlak een voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve industrieën.

Two Moonshot follow-up projects approved: Arclath-2 and Captin-2

Following scientific breakthroughs in Moonshot, VLAIO has approved two follow-up projects: CAPTIN-2 and ARCLATH-2. In these follow-up projects, world-class Flemish researchers will continue investigating products, processes and technologies that will help companies reduce their CO2 emissions.

Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) has recently approved two follow-up projects within Moonshot, allowing the projects CAPTIN and ARCLATH to continue their research activities and build on the results obtained so far.

CO2 Capture Processes

In 2020, the CAPTIN project took off seeking to overcome technological limitations in CCU technologies by intensifying CO2 capture processes. After a year of research, CAPTIN identified a series of challenges that require further investigation.

In the follow-up project CAPTIN-2, these challenges will be tackled using experimental test devices and models developed in the initial project. Moreover, CAPTIN-2 will also carry out a roadmap analysis.

Hydrogen Transportation and Storage

In the same year, the ARCLATH project started research to overcome current drawbacks in hydrogen transportation and storage by developing a radically new transportation and storage concept based on clathrates. Today, ARCLATH has already provided a proof of concept that shows hydrogen can indeed be encapsulated in clathrates under technically and economically relevant conditions, in terms of both pressure and temperature.

A follow-up project, ARCLATH-2, will now maximise the hydrogen storage capacity of the clathrates under similar pressure and temperature conditions. At the same time, ARCLATH-2 will define a practical process of reversible hydrogen storage and delivery based on pressure swing cycling at lab scale.

More to Come

In addition to CAPTIN and ARCLATH, other Moonshot projects have also requested support for a follow-up project. Moreover, a series of entirely new project proposals across the four Moonshot research trajectories has also been backed by dozens of Flemish companies. A final funding decision for all of these additional project proposals will be made by VLAIO in November 2021.

Een proces(industrie) van lange adem?

“De chemische procesindustrie is essentieel om een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij te garanderen omdat de producten bijdragen aan het invullen van zowat alle maatschappelijke behoeften – van de meest elementaire tot de meest gesofisticeerde.”

In een kort interview in de bijlage FOKUS Industrie bij De Standaard geven Jan Van Havenbergh, Moonshot Manager, en Pieter Nachtergaele van Oleon hun kijk op de verduurzaming van de chemische procesindustrie. Elektrificatie, energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen,… Allemaal topics waarrond de afgelopen jaren al heel wat vooruitgang werd geboekt, én waar ook de komende jaren versterkt op ingezet zal worden, onder meer via Moonshot. Want hoewel het laaghangend fruit volgens Jan Van Havenbergh ondertussen geplukt is, blijven er zich nieuwe, innovatieve opportuniteiten aandienen!

Meer weten? Lees dan gratis het artikel op de FOKUS website of grasduin door de volledige bijlage.

New project proposals submitted to VLAIO

Last week, 10 Moonshot project proposals were submitted to VLAIO. Over 60 companies across various industrial sectors expressed their support for one or more of these projects by signing a Letter of Intent.

On 15 June 2021, a new series of 10 Moonshot project proposals was submitted to VLAIO (Flanders Innovation & Entrepreneurship). In the coming months, all project proposals will pass through a multi-step evaluation procedure to select the most promising and industrially relevant projects. This procedure consists of a peer review by a panel of independent, international academic experts, an exhaustive evaluation by the Moonshot Scientific Advisory Board, and a final decision by the Moonshot Governance Board. A final list of approved projects will be available in November 2021.

To ensure the projects are relevant to Flemish industries and will actively contribute to the reduction of their CO2 emissions, companies across all sectors were cordially invited to express their support for one or more project proposals by signing a Letter of Intent (LOI). In total, over 60 companies did so, allowing them to follow up on Moonshot projects from a front-row seat, to guide Moonshot research by providing industrial input, to discover innovative technologies in an early stage, and to identify opportunities for the future.

Overheidsopdracht methodologie voor Moonshot-duurzaamheidsevaluatie

De Vlaamse overheid heeft een opdracht gepubliceerd voor de ontwikkeling van een methodologisch kader voor duurzaamheidsevaluatie binnen Moonshot. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor de opdracht tot 14 juni 2021.

Onderzoek met impact

Voor een optimale inzet van overheidsmiddelen binnen Moonshot, het innovatieprogramma dat Vlaamse bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot te verminderen, is het van belang dat de impact van de onderzochte technologieën, producten en processen binnen de verschillende Moonshot-projecten kan worden ingeschat. En dat op vlak van duurzaamheid, klimaatvriendelijkheid, economische relevantie en technische haalbaarheid.

Duurzaamheidsevaluatie

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is, in samenwerking met Moonshot, op zoek naar een methodologie die toelaat om bovenstaande facetten te evalueren. Bovendien moet deze methodologie het mogelijk maken om de verschillende onderzochte of te onderzoeken technologieën in Moonshot met elkaar te vergelijken. Dit is niet mogelijk op basis van individueel uitgevoerde LCA/TEA-analyses met verschillende methodes of tools.

Interesse?

Heeft uw organisatie, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, de expertise om deze methodiek en tool te ontwikkelen? Dan nodigen wij u graag uit tot deelname aan deze overheidsopdracht. De tekst van de opdracht is beschikbaar op e-Procurement. Kandidaten kunnen zich nog tot 14 juni 2021 aanmelden voor de opdracht.

Contact

Bij vragen over deze opdracht of de online infosessie, contacteer Corien Struijk (corien.struijk@ewi.vlaanderen.be; 02 432 42 87).

Update: From 2-Pagers to Project Proposals

In January and March of this year, 22 project ideas across all four Moonshot Research Trajectories (MOTs) were submitted by Flemish universities and research institutes in the form of 2-pagers. In total, a budget of 59.4 mio EUR was requested for these 22 cSBO projects.

After advice by DB Catalisti (and Flux50 for MOT4) and a decision by BoD Catalisti (and again Flux50 for MOT4), only 11 project ideas remain, totaling a requested budget of 28.8 mio EUR. These 11 project ideas are currently being elaborated into detailed project proposals to be submitted on 15 June 2021 for the final stages of evaluation.

In addition to these new cSBO project proposals, 4 sprint cSBO projects that started in early 2020 have submitted a request to initiate a follow-up project. Finally, one Later Stage Innovation project proposal will also be submitted. These projects too will be evaluated before the end of the year.

Chemie voor een betere wereld

De chemiesector speelt een cruciale rol in de verduurzaming van onze samenleving. Om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen, investeert de sector intensief in duurzame technologieën, processen en producten. Ook de overheid draagt haar steentje bij, bijvoorbeeld via het baanbrekende Moonshot-initiatief dat bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot drastisch terug te dringen tegen 2050.

Een mooi overzicht van de indrukwekkende klimaatinspanningen die bedrijven, overheden en andere stakeholders uit de sector leveren vindt u in de bijlage “Duurzame Chemie” in De Standaard. Aan bod komen onder meer Moonshot-Manager Jan Van Havenbergh en BlueChem’s Leentje Croes, met verder ook inspirerende artikels over innovatieve bedrijven als Eastman, B4Plastics, InOpSys, INEOS en Alco Bio Fuel, opinies door essenscia en VITO, en nog zoveel meer!

Ontdek de volledige bijlage “Duurzame Chemie” in De Standaard van 30 april 2021 of surf naar de website van Mediaplanet.

Moonshot mikt op elektrificatie van chemiefabrieken

“Als je iets aan de CO2-uitstoot van de Vlaamse chemiesector wil veranderen, dan moeten kraakinstallaties een van de eerste aandachtspunten zijn”.

In een interview in De Tijd geven o.a. catalyst Luc Van Ginneken en Total’s Walter Vermeiren hun kijk op de elektrificatie van chemische processen en krakers, en dat bijvoorbeeld via het Moonshot-project P2O. Lees het volledige artikel op de website van De Tijd, of klik op de afbeelding hieronder.